17 december 2015

Stimulerend Leerklimaat

 

Leerklimaat kan veel beter

Niemand kan iemand iets leren. Iets leren doe je uiteindelijk zelf. Jezelf bekwamen in iets is een persoonlijke aangelegenheid. Toch is de omgeving van groot belang. Een omgeving kan leren stimuleren, negeren of zelfs frustreren.

De meeste teams en organisaties scoren nauwelijks voldoende op de voorwaarden voor een stimulerend leerklimaat. Zij negeren of frustreren leren. Het management is verantwoordelijk voor de voorwaarden voor een stimulerend leerklimaat. Uit een online onderzoek dat Ontwikkelbureau Nederland uitvoerde, blijkt dat het leerklimaat in organisaties gemiddeld het rapportcijfer 5,4 krijgt. Alle reden om tijd en energie te steken in het leerklimaat.

Strategische link - De mate waarin het voor de medewerkers duidelijk is hoe het verbeteren van vaardigheden bijdraagt aan persoonlijke doelen, de resultaten van het werk en de doelen van de afdeling/organisatie.

Leermogelijkheden - De mate waarin de medewerkers de tijd en de werkzaamheden tijdens het werk hebben om vaardigheden te kunnen verbeteren.

Support collega's - De mate waarin collega's elkaar feedback geven, helpen en stimuleren om vaardigheden te verbeteren.

Support manager - De mate waarin leiding-gevenden hun medewerkers feedback geven, helpen en stimuleren om vaardigheden te ver-beteren.

Verantwoording - De mate waarin de medewerker verantwoording moet afleggen over het ontwikkelen van vaardigheden.