7 maart 2016

Rust en Resultaat – Interview met Janneke Bieseman (Chief Production van Nieuwsuur)

Janneke Bieseman is Chief Production van het actualiteitenprogramma Nieuwsuur. Jochem begeleidde Janneke Bieseman en haar team om bestaande en nieuwe problemen het hoofd te bieden.

Janneke: ‘Er wordt in ons vak – de tv-wereld – veel geroddeld. Op zich is dat niet zo gek, want we bestaan bij de gratie van nieuwtjes en sappige verhalen. Maar voor teamwerk werkt roddelen contraproductief. Ook in ons team werd veel in negatieve zin óver elkaar, in plaats van mét elkaar gepraat. Ik vroeg Jochem mij te begeleiden.’

Praktijk
‘De cursus Team Coaching die ik had gevolgd bij de Media Academie was erg interessant en nuttig, maar was vooral gebaseerd op theorie. De aanpak van Jochem Westerhof is een andere. Hij begeleidt je in de praktijk, zodat je het geleerde meteen kunt toepassen. Bij de feedbacksessie na onze vergaderingen trad hij op als gespreksleider, met de bedoeling dat ik de technieken later zou overnemen. Hij gaf duidelijke en constructieve feedback over onze manier van vergaderen, hoe we afspraken maken én nakomen, en gaf onze tips en praktijkoefeningen.’

Kritiek mag
‘Het belangrijkste dat we als team hebben geleerd is dat je kritiek op elkaar kunt hebben zonder dat het geroddel wordt. Dat klinkt simpel, maar het was niet vanzelfsprekend dat je uitspraken over elkaar kunt doen en daarbij het waardeoordeel achterwege laat. Roddelen is veilig. Je hoeft namelijk niet in iemands gezicht te zeggen wat je van hem of haar denkt. Maar het zegt ook iets over hoe je elkaar vertrouwt.’

Team spirit
‘Elkaar confronteren met je zwakheden is aanvankelijk eng. Maar als je elkaar er niet op afrekent, maar juist uitgaat van ieders sterktes en zwaktes, bouw je aan team spirit. Dat klinkt een beetje zweverig, maar Jochem bewijst dat het echt zo werkt.’

Rust en resultaat
‘Het is geen eenvoudig proces en we moeten er actief voor blijven werken, maar het heeft ons als team echt gesterkt. Het sappige is er misschien een beetje van af, maar daar staat tegenover dat ons team als één man optreedt binnen de redactie. En dat brengt uiteindelijk meer rust en resultaat.’